Περιγραφή Θέσης

 • Customer Service Representatives Full Remote
 • Υπάλληλοι Γραφείου
 • Αθήνα
 • hr@bfsgroup.gr
 • +30 210 3668903

Customer Service Representatives Full Remote

Περιγραφή θέσης:


Η BFS GROUP, συνεργαζόμενος όμιλος με την Ήρων Θερμοηλεκτρική, ένα από τα μεγαλύτερα call center με έδρα τον Άγιο Δημήτριο προσφέρει πλήρη απασχόληση με αντικείμενο την εξυπηρέτηση πελατών της ΗΡΩΝ (εισερχόμενες κλήσεις)

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Αρχική εκπαίδευση 3 εβδομάδων με αποδοχές for sure!
 • Full time – Μόνιμη απασχόληση 
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός, ασφάλιση, και δωρεάν πρόγραμμα υγείας
 • Extra bonus παραγωγικότητας
 • Extra διατακτικές τροφίμων
 • Ένταξη στις εταιρικές παροχές & προνόμια
 • Πρόγραμμα εργασίας κυλιόμενο ωράριο
 • Συνεχής εκπαίδευση & καθοδήγηση
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς για το επόμενο rising star του ομίλου μας.
 • Δυνατότητα τηλεργασίας

Κύριες Αρμοδιότητες:

 •  Διαχείριση και ανταπόκριση εισερχόμενων κλήσεων 
 •  Εξυπηρέτηση υφιστάμενου πελατολογίου ρεύματος και φυσικού αερίου (ανάλυση λογαριασμών, πληρωμές, τεχνικά αιτήματα)
 • Διάγνωση προβλημάτων των πελατών με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση και επίλυσή τους
 • Ακριβής καταχώριση των δεδομένων στα πληροφορικά συστήματα της εταιρίας

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης
 • Άριστα Ελληνικά και καλά Αγγλικά
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία
 • Ικανότητες επικοινωνίας
 • Επαγγελματισμός & ομαδικό πνεύμα
 • Προϋπηρεσία σε τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα ληφθεί υπόψη