ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET, FAX, MAIL

Σε συνέχεια της Τηλεγραμματείας, οι υπηρεσίες Internet, Fax και Mail συμπληρώνουν τη γραμματειακή υποστήριξη μιας εταιρίας που δε διαθέτει ή δεν επιθυμεί να συμπεριλαμβάνει στις θέσεις εργασίας της αυτού του είδους τις υπηρεσίες, που όμως αποτελούν σήμερα, προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας και σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας με πελάτες, προμηθευτές και κάθε είδους συνεργάτες.