Υπηρεσιες Call Center και υπηρεσιες με τηλεγραμματεια (Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου) στην Αθηνα

" Με το βλέμμα στραμμένο στην επιτυχία "

Στον όμιλο BFS GROUP βοηθάμε τους πελάτες μας να ξεπεράσουν τις καθημερινές προκλήσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα επιτυγχάνοντας τους στόχους τους, που είναι και δικοί μας

 • BFSGroup - Υπηρεσίες Call Center - Αθήνα
  Ευκαιρίες Καριέρας
 • BFSGroup - Υπηρεσίες Call Center - Αθήνα
  Γιατί Εμείς...
 • BFSGroup - Υπηρεσίες Call Center - Αθήνα
  Υπηρεσίες Call Center
 • BFSGroup - Υπηρεσίες Call Center - Αθήνα
  Υπηρεσίες Τηλεγραμματείας
 • BFSGroup - Υπηρεσίες Call Center - Αθήνα
 • Υπηρεσιες Call Center και υπηρεσιες με τηλεγραμματεια (Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου) στην Αθηνα
  Οι πελάτες μας
 • BFSGroup - Υπηρεσίες Call Center - Αθήνα
  Η Υποδομή μας

Η Εταιρεία

Η εταιρεία BFS Group απορροφώντας την εταιρεία Centronet συστάθηκε το 1994 με κύρια δραστηριότητα την παροχή όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών ενός σύγχρονου, πρότυπου «τηλεφωνικού κέντρου». Μέσα από το Call Center της εταιρείας παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις για τους πελάτες της σ’ ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με κύριο άξονα την πώληση και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων.
Με το βλέμμα στραμμένο στους πελάτες μας και στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που μας αναθέτουν, διευρύνουμε συνεχώς τους ορίζοντές μας, την υποδομή και τις γνώσεις μας προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας.

Οι άνθρωποι της BFSGroup

Από τη σύστασή της, η BFS Group αναγνώρισε την τεράστια αξία της συμμετοχής των εργαζομένων της στην ανάπτυξη και επιτυχία της. Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί το εχέγγυο της αποτελεσματικής ολοκλήρωσης κάθε έργου και είναι συμμέτοχοι στην επιτυχία μας. Με αυτή τη φιλοσοφία γίνεται και η επιλογή του προσωπικού μας, στη διαδικασία της οποίας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο χαρακτήρα και τις ικανότητες επικοινωνίας του υποψήφιου προς εργασία, στις γνώσεις του, στην επιθυμία και ικανότητά του να εξυπηρετεί και να διεκπεραιώνει με ταχύτητα και ευκρίνεια, στη διάθεσή του να εξελίσσεται, να επιμορφώνεται, να ανελίσσεται. Στη BFS Group είμαστε πρόθυμοι να διευρύνουμε τους ορίζοντες των «ανθρώπων» μας με συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση σε όλα τα τεχνολογικά μέσα που προσφέρει το σύγχρονο marketing και η διαχείριση ανθρώπων και υπηρεσιών.