ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Σημαντική υπηρεσία για μικρές, ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις αλλά και μεγαλύτερες που θέλουν να «απαντούν» στους πελάτες τους 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Η BFS Group αντικαθιστά τη γραμματεία της επιχείρησης ή της εταιρείας, όποτε αυτή λείπει ή λειτουργεί ως γραμματεία εάν αυτή η θέση δεν έχει προβλεφθεί, εξυπηρετώντας τον κάθε πελάτη, ως δικό της, με συνέπεια, ευγένεια και επαγγελματισμό.