Περιγραφή Θέσης

 • Remote Σύμβουλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων
 • Υπάλληλοι Γραφείου
 • Αθήνα
 • hr@bfsgroup.gr
 • +30 210 3668903

Remote Σύμβουλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Πρόκειται για 5ωρη , 6ωρη, 8ωρη, πενθήμερη απασχόληση με αντικείμενο τις τηλεφωνικές πωλήσεις.

 Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος εάν…

 • Μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τον πιο απαιτητικό πελάτη και νιώθεις περήφανος για αυτό.

Είμαστε οι ιδανικοί για εσένα διότι προσφέρουμε…

 • Αρχική εκπαίδευση μιας εβδομάδας με αποδοχές for sure!
 • Συστηματική εκπαίδευση σε θέματα Εξυπηρέτησης Πελατών και πρόσβαση σε συνεχόμενα trainings με πιστοποιημένους εκπαιδευτές !
 • Σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλιση from day 1!
 • Προοπτικές απασχόλησης σε πιο σύνθετους ρόλους !
 • Διατακτικές τροφίμων κάθε έτος for celebration !!!
 • Εξοπλισμό για την απασχόλησή σου!
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς για το επόμενο rising star του ομίλου μας
 • Ευκαιρία να δείξεις το ταλέντο σου για τις πωλήσεις σε διαγωνισμούς !!
 • Το πιο ανταγωνιστικό σχήμα μηνιαίου bonus, το οποίο αναλόγως με την επίτευξή σου, πολλές φορές μπορεί να υπερβεί και το μισθό σου !!!

Είσαι έτοιμος να γίνεις το επόμενο rising star του ομίλου μας ??

Take the fist step and join our team !

 Η αποστολή των βιογραφικών γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού πραγματοποιείται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό , καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή της BFS GROUP  με ευθύνη του υποψηφίου με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων για τη  θέση, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης, για την οποία κρίνεται σκόπιμο , κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) και του Ν. 4624/2019.

Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 13, 14 & 15 του ΓΚΠΔ. αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον σκοπό αυτό, τα οποία μπορεί να ασκήσει στέλνοντας email: info@bfsgroup.gr