ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια κάθε επιχείρησης που επιζητά να διαχειρίζεται σωστά όλα τα δεδομένα που την απαρτίζουν, ώστε να δημιουργεί, να συντηρεί, να αναπτύσσει, να καταργεί ή να προωθεί όλα αυτά που της είναι απαραίτητα για να αναπτύσσεται στο σύνολό της.

Η BFS Group, με την ομάδα ειδικών σε Συστήματα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Database Management System – DBMS) αναλαμβάνει να δημιουργεί, να ανακτά και να οργανώνει τα δεδομένα εταιριών λειτουργώντας ως ένας εξωτερικός (outsourcing) διαχειριστής των αρχείων τους.