ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Ένας εξαιρετικά «ευαίσθητος» τομέας, που παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και μεγάλο ενδιαφέρον. Οι μετρήσεις της κοινής γνώμης για θέματα που άπτονται κυρίως της πολιτικής ζωής της χώρας γίνονται ολοένα και περισσότερο επιτακτικές δεδομένης της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού της χώρας.

Η BFS Group αναλαμβάνει το έργο των Δημοσκοπήσεων με επαγγελματισμό και γνώση, φέρνοντας εις πέρας τις τηλεφωνικές της δημοσκοπήσεις σε σύντομο χρόνο, αποσπώντας απαντήσεις με σαφήνεια, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.