ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το After Sale Service, η εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την αγορά υπηρεσίας ή προϊόντος, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά σημεία διατήρησης και ανάπτυξης μιας υπηρεσίας ή  /και ενός προϊόντος και πρέπει να γίνεται πάντα με σεβασμό στον πελάτη που «μας» εμπιστεύθηκε, με συνέπεια και συνεχή παρακολούθηση.

Η BFS Group, μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της, αναλαμβάνει με επιτυχία τον ευαίσθητο αυτό τομέα, αφήνοντας τον πελάτη ικανοποιημένο, ώστε να μην αναζητήσει νέο προϊόν ή υπηρεσία και να νιώσει ικανοποιημένος και ασφαλής με την επιλογή του.