ΠΩΛΗΣΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μέσα από ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 1000 τ.μ., στην Αθήνα, η BFS Group πουλά και προωθεί Προϊόντα και Υπηρεσίες, σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών κλάδων, όπως αυτό της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων, προϊόντων εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Το άρτιο οργανωμένο τμήμα μηχανογράφησης της εταιρείας, αναλύει και προωθεί τις λίστες υποψήφιων πελατών και καταγράφει τα αποτελέσματα της επικοινωνίας μαζί τους (reporting). Οι εξειδικευμένοι ανά περίπτωση agents έρχονται σε επικοινωνία με τους πελάτες, με γνώση και εμπειρία, εξηγώντας, αναλύοντας και δίνοντας απαντήσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν στο προϊόν ή την υπηρεσία. Οι πωλητές – σύμβουλοι αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την επαφή με τον πελάτη. Το κάθε «έργο» το επιβλέπει ο επικεφαλής Project Manager της εταιρείας.