ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στην πολυετή παρουσία της BFS Group στην ελληνική αγορά, η τεχνολογική και κτιριακή υποδομή της εταιρείας, η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η τεχνογνωσία και κατάρτιση των εργαζόμενων ήταν και συνεχίζει να είναι συνεχής με στόχο τη βελτιστοποίηση σε όλους τους τομείς δράσης της.

Με το βλέμμα στραμμένο στους πελάτες μας και στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που μας αναθέτουν, διευρύνουμε συνεχώς τους ορίζοντές μας, την υποδομή και τις γνώσεις μας προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας.

Με την ίδια ακριβώς ευθύνη στεκόμαστε δίπλα στους «ανθρώπους» μας, στους agents που φέρνουν εις πέρας χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις αξιοσημείωτης διαφορετικότητας και ποικιλίας. Η BFS Group έχει επιτύχει τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας που πληροί τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική ένταξη των εργαζομένων στους στόχους της εταιρείας και την ανέλιξή τους μέσα από συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση.

Στόχος της εταιρείας από τη σύστασή της ήταν και παραμένει η πρότυπη λειτουργία του κέντρου της (callcenter) ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά και να αποδίδει τα βέλτιστα για πελάτες και εργαζόμενους. Με προσήλωση στο στόχο μας επιστρατεύσαμε καινοτόμες τεχνικές και εξασφαλίσαμε στρατηγικές συνεργασίες, επιτυγχάνοντας την εμπιστοσύνη δεκάδων πελατών, κορυφαίων στον κλάδο τους και την εδραίωση της εταιρείας ως μία από τις κορυφαίες του κλάδου.