ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το σύστημα Εκπαίδευσης των εργαζομένων της εταιρείας BFS Group καθορίζεται από τις αξίες που χαρακτηρίζουν την συνολική πολιτική Εκπαίδευσης του Ομίλου. Οι άνθρωποι μας χαρακτηρίζονται για τη διάθεση τους, προς τη συνεχή ανέλιξη και πρόοδο γι αυτό η καταρτισμένη εκπαίδευση που τους παρέχεται είναι το διαβατήριο στην επαγγελματική ανάπτυξη τους καθώς και του ομίλου.

Η εταιρεία επενδύει στο σύστημα εκπαίδευσης και στο τμήμα αξιολόγησης για τη μακροχρόνια συνεργασία του προσωπικού. Οι εκσυγχρονισμένοι μέθοδοι για τον έλεγχο της επιλογής προσωπικού μας κάνει να διατηρούμε άρτια τις συνεργασίες μας μαζί του, προσφέροντας έτσι ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας.

Η έμπνευση για την δημιουργία του BFS Pass από το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας, μας έδωσε τη δυνατότητα άμεσα μετά την δομημένη συνέντευξη να οριστικοποιούμε τη σωστή επιλογή και να προχωρήσουμε στη συνεργασία.

Το BFS Pass απαρτίζεται από συνεχόμενα τεστ δεξιοτήτων των υποψηφίων. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει τη σωστή και αξιοκρατική επιλογή των υποψηφίων για την επίτευξη της κοινής επιτυχίας. Η στοχευμένη συνέντευξη, τα ερωτηματολόγια, τα  ομαδικά play roles καθώς και τα τεστ ικανοτήτων σου δίνουν το διαβατήριο για το δυναμικό της BFS Group, τo BFS Pass.